Namibia summary#

Country profile#

Economic losses#

Losses at national level#

  Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy      
Com 2.2B 9.3K 0.00%
Ind 0.8B 3.0K 0.00%
Res 10.8B 48.6K 0.00%

Losses at subnational level#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
id_1 name_1      
NAM-ADM1-1590546715-B9 Omusati Region 1,464.3M 15,580 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B5 Khomas Region 2,579.6M 11,245 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B10 Oshana Region 1,096.0M 8,678 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B2 Erongo Region 1,189.7M 6,388 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B12 Otjozondjupa Region 891.5M 4,888 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B7 Ohangwena Region 1,478.8M 4,619 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B11 Oshikoto Region 1,165.8M 4,379 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B3 Hardap Region 520.7M 3,049 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B6 Kunene Region 594.6M 1,243 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B4 Karas Region 479.6M 747 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B8 Omaheke Region 431.0M 128 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B14 Kavango-West Region 373.4M 11 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B13 Kavango-East Region 994.5M 1 0.00%
NAM-ADM1-1590546715-B1 Zambezi Region 580.1M 0 0.00%

Losses by macrotaxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy macro_taxo      
Com ADO/E 129.4M 1,135 0.00%
MCF 143.7M 334 0.00%
MUR 1,063.7M 6,144 0.00%
RC 473.4M 463 0.00%
W 435.6M 1,267 0.00%
Ind MCF 36.3M 80 0.00%
MUR 406.5M 2,500 0.00%
RC 87.3M 184 0.00%
S 261.7M 261 0.00%
Res ADO/E 667.5M 6,858 0.00%
MCF 750.3M 2,208 0.00%
MUR 4,716.2M 29,594 0.00%
OT 1,284.2M 3,101 0.00%
RC 1,705.5M 3,025 0.00%
W 1,678.4M 3,801 0.00%

Contribution of each macrotaxonomy#

  ADO/E_% MCF_% MUR_% OT_% RC_% S_% W_%
occupancy              
Com 12.15% 3.58% 65.76% 0.00% 4.95% 0.00% 13.56%
Ind 0.00% 2.63% 82.66% 0.00% 6.09% 8.62% 0.00%
Res 14.11% 4.55% 60.91% 6.38% 6.23% 0.00% 7.82%

Losses by full taxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy taxonomy      
Com MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM 61,670.6K 563 0.00%
MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM 60,123.1K 523 0.00%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM 66,562.7K 563 0.00%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM 154,025.2K 1,177 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM 33,527.5K 226 0.00%
MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 7,578.0K 49 0.00%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/COM 158,146.2K 984 0.00%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM 68,343.6K 421 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM 34,483.9K 197 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM 674.6K 4 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM 237,228.6K 1,265 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM 243,575.7K 1,082 0.00%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 9,296.3K 35 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/COM 21,135.6K 78 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 33,808.2K 125 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 2,546.6K 8 0.00%
W+WLI/LWAL+CDL/H:1/COM 324,508.1K 993 0.00%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM 44,391.9K 134 0.00%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 22,187.8K 62 0.00%
W+WLI/LWAL+CDL/H:2/COM 111,063.4K 273 0.00%
MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 53,212.5K 131 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:3/COM 37,577.2K 92 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/COM 20,450.1K 42 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 424.5K 1 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:3/COM 10,601.1K 16 0.00%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM 43,235.2K 63 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM 1,746.2K 2 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8+/COM 24,614.0K 16 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM 188,168.2K 122 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM 59,476.8K 37 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM 98,622.7K 54 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/COM 6,392.5K 3 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:1/COM 6,381.4K 3 0.00%
Ind MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/IND 35,831.3K 338 0.00%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/IND 26,059.1K 208 0.00%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/IND 50,416.9K 396 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND 54,472.7K 371 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND 38,639.3K 232 0.00%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/IND 36,666.8K 186 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND 95,206.0K 463 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND 69,240.8K 306 0.00%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND 15,132.3K 51 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND 365.0K 1 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/IND 39,219.3K 106 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/IND 28,523.2K 73 0.00%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND 20,807.0K 27 0.00%
S/LFM+CDL/H:1/IND 78,026.6K 102 0.00%
S+SL/LFM+CDL/H:2/IND 53,411.5K 52 0.00%
S+SL/LFM+CDL/H:1/IND 74,369.1K 63 0.00%
S/LFM+CDL/H:2/IND 55,861.0K 44 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/IND 7,114.4K 3 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:1/IND 12,484.2K 3 0.00%
Res MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES 384,245.0K 4,377 0.00%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES 227,989.3K 2,462 0.00%
MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES 233,321.0K 2,141 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES 114,017.0K 954 0.00%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES 509,826.5K 3,915 0.00%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES 375,464.5K 2,873 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES 187,769.1K 1,299 0.00%
MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 49,926.8K 340 0.00%
MATO/RES 34,490.6K 222 0.00%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES 839,608.5K 5,058 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES 794,813.2K 4,687 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES 1,308,939.1K 6,980 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:2/RES 110,707.4K 559 0.00%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 49,639.4K 237 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 24,117.7K 108 0.00%
EWV/LN+CDN/H:1/RES 298,655.4K 1,330 0.00%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES 267,103.5K 1,028 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:3/RES 204,018.8K 759 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 173,052.1K 641 0.00%
MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 111,002.9K 381 0.00%
CR/LFINF+CDL/H:1/RES 67,223.7K 218 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES 12,515.2K 40 0.00%
W+WLI/LWAL+CDL/H:2/RES 340,505.3K 1,080 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 13,250.1K 35 0.00%
MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 287,550.3K 715 0.00%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES 162,190.4K 377 0.00%
W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES 296,914.8K 644 0.00%
W+WLI/LWAL+CDL/H:1/RES 620,284.3K 1,320 0.00%
W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES 420,682.3K 757 0.00%
MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES 7,682.7K 13 0.00%
ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES 951,014.3K 1,549 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:3/RES 65,775.6K 100 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES 708,001.7K 990 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES 199,125.5K 186 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/RES 228,776.0K 168 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/RES 35,772.8K 15 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8+/RES 64,343.3K 26 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:1/RES 21,721.9K 4 0.00%

Human losses#

%(humanLosses)