Kenya summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 175.4K $11.2B 0.0M 1.22% 4.59% 0.00%
Ind 24.2K $2.0B 0.0M 0.17% 0.84% 0.00%
Res 14,171.2K $229.7B 53.7M 98.61% 94.56% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Nairobi 1,237.5K $20.9B 4,627.9K 8.61% 8.62% 8.61%
Mandera 697.2K $11.8B 2,607.4K 4.85% 4.85% 4.85%
Nakuru 619.3K $10.5B 2,316.1K 4.31% 4.31% 4.31%
Kakamega 577.9K $9.8B 2,161.2K 4.02% 4.02% 4.02%
Kiambu 513.9K $8.7B 1,922.1K 3.58% 3.58% 3.58%
Bungoma 470.7K $8.0B 1,760.3K 3.28% 3.28% 3.28%
Wajir 449.0K $7.6B 1,679.2K 3.12% 3.13% 3.12%
Meru 444.7K $7.5B 1,663.1K 3.09% 3.10% 3.09%
Kilifi 408.6K $6.9B 1,528.0K 2.84% 2.84% 2.84%
Garissa 403.8K $6.8B 1,510.3K 2.81% 2.81% 2.81%
Kisii 375.5K $6.3B 1,404.5K 2.61% 2.61% 2.61%
Machakos 356.9K $6.0B 1,334.9K 2.48% 2.48% 2.48%
Uasin Gishu 347.9K $5.9B 1,301.1K 2.42% 2.42% 2.42%
Mombasa 337.4K $5.7B 1,261.9K 2.35% 2.35% 2.35%
Kitui 330.8K $5.6B 1,237.1K 2.30% 2.30% 2.30%
Narok 328.7K $5.6B 1,229.1K 2.29% 2.29% 2.29%
Turkana 322.0K $5.4B 1,204.2K 2.24% 2.24% 2.24%
Kisumu 320.7K $5.4B 1,199.4K 2.23% 2.23% 2.23%
Homa Bay 317.1K $5.4B 1,185.9K 2.21% 2.21% 2.21%
Trans Nzoia 315.3K $5.3B 1,179.3K 2.19% 2.19% 2.19%
Migori 300.4K $5.1B 1,123.3K 2.09% 2.09% 2.09%
Kericho 294.0K $5.0B 1,099.5K 2.05% 2.05% 2.05%
Nandi 292.2K $4.9B 1,092.7K 2.03% 2.03% 2.03%
Murang`a 292.1K $4.9B 1,092.3K 2.03% 2.03% 2.03%
Makueni 291.9K $4.9B 1,091.8K 2.03% 2.03% 2.03%
Bomet 282.3K $4.8B 1,055.8K 1.96% 1.96% 1.96%
Siaya 278.3K $4.7B 1,040.6K 1.94% 1.94% 1.94%
Kajiado 260.5K $4.4B 974.0K 1.81% 1.81% 1.81%
Busia 254.2K $4.3B 950.5K 1.77% 1.77% 1.77%
Kwale 221.0K $3.7B 826.6K 1.54% 1.54% 1.54%
Nyeri 216.9K $3.7B 811.4K 1.51% 1.51% 1.51%
Baringo 212.0K $3.6B 792.7K 1.47% 1.47% 1.48%
Nyamira 202.1K $3.4B 755.9K 1.41% 1.41% 1.41%
West Pokot 197.4K $3.3B 738.3K 1.37% 1.37% 1.37%
Vihiga 189.2K $3.2B 707.5K 1.32% 1.32% 1.32%
Nyandarua 187.4K $3.2B 700.9K 1.30% 1.30% 1.30%
Embu 167.9K $2.8B 628.0K 1.17% 1.17% 1.17%
Kirinyaga 164.9K $2.8B 616.6K 1.15% 1.15% 1.15%
Laikipia 155.9K $2.6B 583.1K 1.09% 1.08% 1.09%
Elegeyo-Marakwet 144.8K $2.4B 541.7K 1.01% 1.01% 1.01%
Tharaka-Nithi 114.9K $1.9B 429.9K 0.80% 0.80% 0.80%
Tana River 103.7K $1.7B 387.7K 0.72% 0.72% 0.72%
Taita Taveta 101.7K $1.7B 380.4K 0.71% 0.71% 0.71%
Marsabit 95.1K $1.6B 355.8K 0.66% 0.66% 0.66%
Samburu 86.2K $1.5B 322.2K 0.60% 0.60% 0.60%
Isiolo 52.0K $0.9B 194.5K 0.36% 0.36% 0.36%
Lamu 36.9K $0.6B 137.9K 0.26% 0.25% 0.26%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 4,603.9K $89.9B 17.2M 32.04% 37.02% 32.09%
ADO/E 4,000.9K $58.4B 14.8M 27.84% 24.04% 27.57%
W 3,302.1K $59.1B 12.4M 22.98% 24.32% 23.07%
OT 1,838.5K $9.5B 6.6M 12.79% 3.90% 12.37%
RC 364.8K $16.9B 1.7M 2.54% 6.98% 3.10%
MCF 254.6K $8.4B 1.0M 1.77% 3.46% 1.80%
S 6.1K $0.7B 0.0M 0.04% 0.29% 0.00%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
ADO/E E+ETO/LWAL+CDN/H:1/RES 2,102,445 $21,656.2M 7,746.4K 14.63% 8.92% 14.41%
OT ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES 1,327,623 $6,837.6M 4,765.9K 9.24% 2.81% 8.87%
W W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES 1,273,047 $13,113.0M 4,695.5K 8.86% 5.40% 8.74%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES 914,351 $11,301.9M 3,357.8K 6.36% 4.65% 6.25%
MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES 891,495 $18,612.5M 3,357.8K 6.20% 7.66% 6.25%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES 651,336 $8,945.5M 2,341.3K 4.53% 3.68% 4.36%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES 635,058 $14,731.9M 2,341.3K 4.42% 6.06% 4.36%
W W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES 531,947 $9,255.1M 2,012.4K 3.70% 3.81% 3.74%
W/LWAL+CDL/H:1/RES 507,803 $8,369.0M 1,870.3K 3.53% 3.45% 3.48%
W/LWAL+CDL/H:2/RES 495,113 $13,782.6M 1,870.3K 3.45% 5.67% 3.48%
OT EWV/LN+CDN/H:1/RES 464,746 $2,393.5M 1,713.9K 3.23% 0.99% 3.19%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES 347,619 $4,774.1M 1,271.3K 2.42% 1.97% 2.37%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES 338,922 $7,862.3M 1,271.3K 2.36% 3.24% 2.37%
MUR+STDRE+MOC/LWAL+CDN/H:1/RES 300,196 $4,122.9M 1,047.2K 2.09% 1.70% 1.95%
MUR+STDRE+MOL/LWAL+CDN/H:1/RES 300,196 $4,122.9M 1,047.2K 2.09% 1.70% 1.95%
MUR+STDRE+MOC/LWAL+CDN/H:2/RES 292,689 $6,789.8M 1,047.2K 2.04% 2.80% 1.95%
MUR+STDRE+MOL/LWAL+CDN/H:2/RES 292,689 $6,789.8M 1,047.2K 2.04% 2.80% 1.95%
MUR+STRUB+MOC/LWAL+CDN/H:1/RES 208,458 $2,290.4M 771.2K 1.45% 0.94% 1.43%
MUR+STRUB+MOL/LWAL+CDN/H:1/RES 208,458 $2,290.4M 771.2K 1.45% 0.94% 1.43%
MUR+STRUB+MOM/LWAL+CDN/H:1/RES 208,458 $2,290.4M 771.2K 1.45% 0.94% 1.43%
W W+WLI/LWAL+CDL/H:1/RES 208,001 $2,938.3M 762.0K 1.45% 1.21% 1.42%
MUR MUR+STRUB+MOC/LWAL+CDN/H:2/RES 203,247 $3,771.9M 771.2K 1.41% 1.55% 1.43%
MUR+STRUB+MOL/LWAL+CDN/H:2/RES 203,247 $3,771.9M 771.2K 1.41% 1.55% 1.43%
MUR+STRUB+MOM/LWAL+CDN/H:2/RES 203,247 $3,771.9M 771.2K 1.41% 1.55% 1.43%
W W/LWAL+CDL/H:3/RES 197,831 $8,466.5M 935.2K 1.38% 3.49% 1.74%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/RES 116,304 $3,808.8M 416.1K 0.81% 1.57% 0.77%
CR/LFINF+CDL/H:3/RES 92,938 $4,679.3M 416.1K 0.65% 1.93% 0.77%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES 92,014 $1,895.6M 321.0K 0.64% 0.78% 0.60%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES 89,715 $3,121.8M 321.0K 0.62% 1.29% 0.60%
W W+WLI/LWAL+CDL/H:2/RES 67,601 $1,613.0M 254.0K 0.47% 0.66% 0.47%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM 52,999 $1,995.0M 0.0K 0.37% 0.82% 0.00%
MUR MUR+STDRE+MOM/LWAL+CDN/H:1/RES 49,180 $675.4M 171.6K 0.34% 0.28% 0.32%
MUR+STDRE+MOM/LWAL+CDN/H:2/RES 47,949 $1,112.3M 171.6K 0.33% 0.46% 0.32%
OT MATO/RES 46,108 $237.5M 169.7K 0.32% 0.10% 0.32%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/RES 34,080 $660.8M 118.9K 0.24% 0.27% 0.22%
MCF MCF+CF/LWAL+CDL/H:1/RES 33,000 $679.9M 115.1K 0.23% 0.28% 0.21%
MCF+CF/LWAL+CDL/H:2/RES 32,175 $1,119.6M 115.1K 0.22% 0.46% 0.21%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:1/RES 30,671 $594.7M 107.0K 0.21% 0.24% 0.20%
CR+PC/LWAL+CDL/H:2/RES 29,907 $979.4M 107.0K 0.21% 0.40% 0.20%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM 26,499 $2,048.4M 0.0K 0.18% 0.84% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:2/RES 23,261 $761.8M 83.2K 0.16% 0.31% 0.15%
CR/LWAL+CDL/H:3/RES 18,586 $935.9M 83.2K 0.13% 0.39% 0.15%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM 12,491 $587.6M 0.0K 0.09% 0.24% 0.00%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 12,030 $2,460.7M 353.5K 0.08% 1.01% 0.66%
W W/LWAL+CDL/H:1/COM 9,689 $490.9M 0.0K 0.07% 0.20% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 8,580 $1,947.7M 246.5K 0.06% 0.80% 0.46%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/RES 6,820 $132.2M 23.8K 0.05% 0.05% 0.04%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM 6,639 $312.5M 0.0K 0.05% 0.13% 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM 6,252 $603.3M 0.0K 0.04% 0.25% 0.00%
MUR+STDRE+MOC/LWAL+CDN/H:1/COM 5,784 $272.3M 0.0K 0.04% 0.11% 0.00%
MUR+STDRE+MOL/LWAL+CDN/H:1/COM 5,784 $272.3M 0.0K 0.04% 0.11% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:2/COM 4,846 $504.1M 0.0K 0.03% 0.21% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 4,562 $1,039.5M 133.8K 0.03% 0.43% 0.25%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES 4,261 $2,087.8M 178.3K 0.03% 0.86% 0.33%
MUR MUR+STRUB+MOC/LWAL+CDN/H:1/COM 3,981 $149.6M 0.0K 0.03% 0.06% 0.00%
MUR+STRUB+MOL/LWAL+CDN/H:1/COM 3,981 $149.6M 0.0K 0.03% 0.06% 0.00%
MUR+STRUB+MOM/LWAL+CDN/H:1/COM 3,981 $149.6M 0.0K 0.03% 0.06% 0.00%
W W+WLI/LWAL+CDL/H:1/COM 3,971 $172.3M 0.0K 0.03% 0.07% 0.00%
MUR MUR+STDRE+MOC/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 3,946 $897.7M 110.2K 0.03% 0.37% 0.21%
MUR+STDRE+MOL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 3,946 $897.7M 110.2K 0.03% 0.37% 0.21%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND 3,908 $231.1M 0.0K 0.03% 0.10% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM 3,336 $320.9M 0.0K 0.02% 0.13% 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND 2,972 $175.3M 0.0K 0.02% 0.07% 0.00%
MUR+STDRE+MOC/LWAL+CDN/H:2/COM 2,897 $279.6M 0.0K 0.02% 0.12% 0.00%
MUR+STDRE+MOL/LWAL+CDN/H:2/COM 2,897 $279.6M 0.0K 0.02% 0.12% 0.00%
S S+SL/LFM+CDL/H:1/IND 2,879 $263.5M 0.0K 0.02% 0.11% 0.00%
MUR MUR+STRUB+MOC/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 2,748 $498.7M 81.2K 0.02% 0.21% 0.15%
MUR+STRUB+MOL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 2,748 $498.7M 81.2K 0.02% 0.21% 0.15%
MUR+STRUB+MOM/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 2,748 $498.7M 81.2K 0.02% 0.21% 0.15%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 2,560 $871.3M 71.3K 0.02% 0.36% 0.13%
MUR MUR+STRUB+MOC/LWAL+CDN/H:2/COM 1,983 $153.6M 0.0K 0.01% 0.06% 0.00%
MUR+STRUB+MOL/LWAL+CDN/H:2/COM 1,983 $153.6M 0.0K 0.01% 0.06% 0.00%
MUR+STRUB+MOM/LWAL+CDN/H:2/COM 1,983 $153.6M 0.0K 0.01% 0.06% 0.00%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM 1,776 $111.2M 0.0K 0.01% 0.05% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 1,669 $153.5M 0.0K 0.01% 0.06% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:3/COM 1,594 $302.4M 0.0K 0.01% 0.12% 0.00%
MUR MUR+STRUB+MOC/LWAL+CDN/H:1/IND 1,355 $64.0M 0.0K 0.01% 0.03% 0.00%
MUR+STRUB+MOL/LWAL+CDN/H:1/IND 1,355 $64.0M 0.0K 0.01% 0.03% 0.00%
MUR+STRUB+MOM/LWAL+CDN/H:1/IND 1,355 $64.0M 0.0K 0.01% 0.03% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND 1,298 $166.0M 0.0K 0.01% 0.07% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/COM 1,143 $158.7M 0.0K 0.01% 0.07% 0.00%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 1,102 $311.8M 0.0K 0.01% 0.13% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES 1,068 $652.4M 59.4K 0.01% 0.27% 0.11%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND 991 $127.3M 0.0K 0.01% 0.05% 0.00%
S S+SL/LFM+CDL/H:2/IND 958 $188.4M 0.0K 0.01% 0.08% 0.00%
MUR MUR+STDRE+MOM/LWAL+CDN/H:1/COM 951 $44.5M 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
MCF MCF+CF/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 908 $312.5M 25.6K 0.01% 0.13% 0.05%
MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM 884 $114.2M 0.0K 0.01% 0.05% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES 858 $273.4M 23.8K 0.01% 0.11% 0.04%
CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/RES 850 $417.6M 35.7K 0.01% 0.17% 0.07%
MUR MUR+STDRE+MOC/LWAL+CDN/H:1/IND 781 $46.0M 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
MUR+STDRE+MOL/LWAL+CDN/H:1/IND 781 $46.0M 0.0K 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:3/COM 773 $192.3M 0.0K 0.01% 0.08% 0.00%
W W+WLI/LWAL+CDL/H:2/COM 655 $57.8M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/COM 652 $43.8M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MUR MUR+STDRE+MOM/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES 650 $147.1M 18.1K 0.00% 0.06% 0.03%
MCF MCF+CF/LWAL+CDL/H:1/COM 639 $39.5M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:1/COM 590 $39.4M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
S S/LFM+CDL/H:2/IND 560 $110.4M 0.0K 0.00% 0.05% 0.00%
MUR MUR+STDRE+MOM/LWAL+CDN/H:2/COM 467 $45.7M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MUR+STRUB+MOC/LWAL+CDN/H:2/IND 448 $46.4M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MUR+STRUB+MOL/LWAL+CDN/H:2/IND 448 $46.4M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MUR+STRUB+MOM/LWAL+CDN/H:2/IND 448 $46.4M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/IND 425 $41.9M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MCF MCF+CF/LWAL+CDL/H:2/COM 316 $40.5M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:2/COM 294 $40.3M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MUR MUR+STDRE+MOC/LWAL+CDN/H:2/IND 267 $33.2M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MUR+STDRE+MOL/LWAL+CDN/H:2/IND 267 $33.2M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND 260 $21.1M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 230 $82.2M 0.0K 0.00% 0.03% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:2/COM 230 $31.2M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8+/RES 213 $130.5M 11.9K 0.00% 0.05% 0.02%
CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM 188 $113.9M 0.0K 0.00% 0.05% 0.00%
MCF MCF+CF/LWAL+CDL/H:1/IND 150 $12.2M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/IND 141 $29.0M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:3/COM 134 $33.4M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MUR MUR+STDRE+MOM/LWAL+CDN/H:1/IND 130 $6.9M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/H:1/COM 126 $8.0M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 117 $40.1M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MUR+STDRE+MOC/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 105 $37.9M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MUR+STDRE+MOL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 105 $37.9M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND 88 $12.5M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:1/IND 88 $6.8M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:1/IND 88 $6.8M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MUR MUR+STRUB+MOC/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 72 $20.3M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MUR+STRUB+MOL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 72 $20.3M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MUR+STRUB+MOM/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 72 $20.3M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
MCF MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 66 $31.4M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
RC CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM 36 $18.7M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM 31 $56.7M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
MCF MCF+CF/LWAL+CDL/H:2/IND 24 $3.2M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF+CF/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 22 $7.6M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM 18 $6.6M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MUR MUR+STDRE+MOM/LWAL+CDN/H:2/IND 15 $1.4M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MUR+STDRE+MOM/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM 8 $2.1M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:2/IND 3 $0.5M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDL/H:2/IND 3 $0.5M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDL/HBET:8+/COM 1 $1.2M 0.0K 0.00% 0.00% 0.00%