Ukraine summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 274.9K $201.1B 0.0M 2.17% 19.78% 0.00%
Ind 190.0K $186.4B 0.0M 1.50% 18.34% 0.00%
Res 12,188.8K $629.1B 51.7M 96.33% 61.88% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Donets'k 1,295.9K $75.9B 5,453.3K 10.24% 7.47% 10.54%
Dnipropetrovs'k 881.3K $64.7B 3,627.3K 6.96% 6.37% 7.01%
Kharkiv 741.7K $53.3B 3,052.1K 5.86% 5.25% 5.90%
Luhans'k 692.1K $39.2B 2,918.4K 5.47% 3.86% 5.64%
L'viv 684.1K $45.8B 2,836.7K 5.41% 4.50% 5.48%
Kiev City 641.8K $64.2B 2,566.6K 5.07% 6.31% 4.96%
Odessa 600.0K $44.3B 2,465.8K 4.74% 4.36% 4.77%
Cherkasy 518.0K $186.9B 1,455.8K 4.09% 18.39% 2.81%
Crimea 503.4K $25.8B 2,136.3K 3.98% 2.54% 4.13%
Kiev 495.3K $35.0B 2,045.7K 3.91% 3.44% 3.95%
Zaporizhzhya 481.9K $32.7B 1,996.0K 3.81% 3.22% 3.86%
Vinnytsya 459.4K $28.3B 1,912.0K 3.63% 2.79% 3.70%
Poltava 446.8K $28.3B 1,860.3K 3.53% 2.79% 3.60%
Zhytomyr 389.0K $25.4B 1,613.3K 3.07% 2.50% 3.12%
Khmel'nyts'kyy 383.7K $23.8B 1,596.4K 3.03% 2.35% 3.09%
Chernihiv 370.0K $43.3B 1,448.8K 2.92% 4.26% 2.80%
Ivano-Frankivs'k 353.8K $22.9B 1,467.5K 2.80% 2.26% 2.84%
Sumy 349.7K $22.6B 1,454.2K 2.76% 2.22% 2.81%
Mykolayiv 323.4K $21.2B 1,343.2K 2.56% 2.08% 2.60%
Transcarpathia 308.4K $20.9B 1,275.5K 2.44% 2.06% 2.47%
Rivne 299.4K $20.2B 1,234.5K 2.37% 1.99% 2.39%
Ternopil' 294.7K $18.2B 1,228.0K 2.33% 1.79% 2.37%
Kirovohrad 282.5K $17.6B 1,178.7K 2.23% 1.73% 2.28%
Kherson 281.9K $18.9B 1,167.0K 2.23% 1.86% 2.26%
Volyn 266.9K $17.1B 1,107.2K 2.11% 1.68% 2.14%
Chernivtsi 223.4K $15.1B 923.3K 1.77% 1.49% 1.78%
Sevastopol' 85.2K $4.6B 361.4K 0.67% 0.45% 0.70%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 10,388.8K $492.5B 26,508.2K 82.10% 48.44% 51.25%
ADO/E 1,252.4K $76.3B 6,371.1K 9.90% 7.51% 12.32%
RC 914.7K $391.6B 18,743.9K 7.23% 38.52% 36.24%
S 57.0K $54.6B 0.0K 0.45% 5.37% 0.00%
W 40.8K $1.6B 102.3K 0.32% 0.16% 0.20%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
MUR MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES 8,934,615 $290,441.4M 22,724.9K 70.61% 28.57% 43.93%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES 1,252,436 $76,346.4M 6,371.1K 9.90% 7.51% 12.32%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES 1,008,914 $29,882.4M 2,686.0K 7.97% 2.94% 5.19%
RC CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/RES 736,941 $219,001.2M 18,743.9K 5.82% 21.54% 36.24%
MUR MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES 215,705 $12,115.4M 1,097.3K 1.70% 1.19% 2.12%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM 119,779 $50,806.1M 0.0K 0.95% 5.00% 0.00%
RC CR+PC/LFM+CDN/H:1/IND 47,502 $47,746.4M 0.0K 0.38% 4.70% 0.00%
W W/LFM+CDL/H:1/RES 40,214 $1,307.3M 102.3K 0.32% 0.13% 0.20%
RC CR/LFINF+CDL/H:1/COM 39,065 $20,776.6M 0.0K 0.31% 2.04% 0.00%
CR/LFM+CDN/H:1/IND 38,001 $38,197.1M 0.0K 0.30% 3.76% 0.00%
S S+SL/LFM+CDN/H:1/IND 38,001 $36,378.2M 0.0K 0.30% 3.58% 0.00%
MUR MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-5/COM 35,833 $52,692.0M 0.0K 0.28% 5.18% 0.00%
MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM 29,783 $20,978.2M 0.0K 0.24% 2.06% 0.00%
RC CR/LFINF+CDN/H:1/IND 28,501 $28,647.8M 0.0K 0.23% 2.82% 0.00%
S S/LFM+CDN/RME/H:1/IND 19,001 $18,189.1M 0.0K 0.15% 1.79% 0.00%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:1/IND 19,001 $17,279.6M 0.0K 0.15% 1.70% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/HBET:3-5/COM 16,352 $29,740.8M 0.0K 0.13% 2.93% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM 12,753 $5,408.2M 0.0K 0.10% 0.53% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL/H:2/COM 8,346 $7,535.7M 0.0K 0.07% 0.74% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-5/COM 4,470 $6,577.4M 0.0K 0.04% 0.65% 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM 2,860 $1,212.9M 0.0K 0.02% 0.12% 0.00%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM 2,594 $1,895.9M 0.0K 0.02% 0.19% 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-5/COM 1,888 $2,779.8M 0.0K 0.01% 0.27% 0.00%
MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM 582 $425.2M 0.0K 0.00% 0.04% 0.00%
W W/LFM+CDL/H:1/COM 508 $244.3M 0.0K 0.00% 0.02% 0.00%
W/LFM+CDL/H:2/COM 65 $59.2M 0.0K 0.00% 0.01% 0.00%