Bulgaria summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 80.7K $53.5B 0.0M 3.68% 16.14% 0.00%
Ind 51.8K $108.6B 0.0M 2.36% 32.77% 0.00%
Res 2,060.7K $169.3B 7.0M 93.96% 51.09% 100.00%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Plovdiv 162.1K $26.6B 647.0K 7.39% 8.03% 9.27%
Sofia 153.5K $24.0B 234.4K 7.00% 7.24% 3.36%
Grad Sofiya 128.1K $43.3B 1,223.4K 5.84% 13.06% 17.54%
Burgas 108.6K $18.4B 393.9K 4.95% 5.56% 5.65%
Varna 106.1K $20.1B 450.0K 4.84% 6.07% 6.45%
Pleven 105.0K $13.0B 255.5K 4.79% 3.93% 3.66%
Veliko Tarnovo 94.8K $15.4B 244.9K 4.32% 4.65% 3.51%
Stara Zagora 94.7K $13.4B 315.7K 4.32% 4.04% 4.53%
Pazardzhik 91.3K $13.6B 261.0K 4.16% 4.11% 3.74%
Vratsa 88.3K $10.4B 177.0K 4.02% 3.13% 2.54%
Montana 84.7K $9.2B 140.3K 3.86% 2.79% 2.01%
Blagoevgrad 82.8K $10.1B 306.5K 3.78% 3.04% 4.39%
Lovech 77.0K $8.1B 134.0K 3.51% 2.43% 1.92%
Haskovo 75.2K $9.4B 233.2K 3.43% 2.84% 3.34%
Ruse 69.6K $12.4B 222.8K 3.18% 3.73% 3.19%
Pernik 64.2K $7.8B 126.5K 2.93% 2.35% 1.81%
Dobrich 63.6K $10.4B 179.7K 2.90% 3.14% 2.58%
Sliven 61.5K $8.6B 187.1K 2.80% 2.60% 2.68%
Kyustendil 60.3K $7.0B 129.5K 2.75% 2.12% 1.86%
Shumen 56.1K $7.8B 171.0K 2.56% 2.36% 2.45%
Vidin 55.8K $5.0B 95.7K 2.54% 1.51% 1.37%
Kardzhali 50.4K $4.2B 144.7K 2.30% 1.28% 2.07%
Gabrovo 45.7K $5.9B 116.2K 2.08% 1.79% 1.67%
Yambol 45.1K $6.1B 124.5K 2.06% 1.83% 1.78%
Targovishte 45.1K $4.9B 114.4K 2.06% 1.48% 1.64%
Razgrad 44.8K $5.8B 118.6K 2.04% 1.74% 1.70%
Silistra 41.8K $6.5B 113.2K 1.91% 1.95% 1.62%
Smolyan 37.3K $3.9B 115.3K 1.70% 1.18% 1.65%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 943.0K $55,107.9M 1,498.1K 42.99% 16.63% 21.47%
MCF 555.5K $64,646.2M 2,195.0K 25.33% 19.51% 31.47%
RC 411.1K $161,034.6M 2,851.0K 18.75% 48.61% 40.87%
ADO/E 230.6K $8,608.9M 380.4K 10.52% 2.60% 5.45%
W 25.1K $1,245.7M 40.4K 1.14% 0.38% 0.58%
S 19.7K $40,329.1M 0.0K 0.90% 12.17% 0.00%
MIX 8.2K $325.7M 11.1K 0.37% 0.10% 0.16%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/FW/RES 520,557 $20,192.9M 831,077 23.73% 6.10% 11.91%
MCF MCF/LWAL+CDN/H:2/RES 256,867 $10,140.2M 381,195 11.71% 3.06% 5.46%
ADO/E MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES 230,628 $8,608.9M 380,409 10.52% 2.60% 5.45%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/RES 134,237 $5,647.3M 287,105 6.12% 1.70% 4.12%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/FW/RES 124,389 $4,768.5M 203,173 5.67% 1.44% 2.91%
MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/FC/RES 105,096 $4,308.8M 187,547 4.79% 1.30% 2.69%
MCF MCF/LWAL+CDN/HBET:3-5/RES 79,146 $20,296.3M 663,962 3.61% 6.13% 9.52%
MCF/LWAL+CDL/HBET:3-5/RES 71,469 $19,270.0M 862,773 3.26% 5.82% 12.37%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/FC/RES 70,630 $2,808.2M 128,377 3.22% 0.85% 1.84%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/H:2/RES 62,170 $2,287.4M 91,504 2.83% 0.69% 1.31%
CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/RES 48,938 $12,399.2M 405,505 2.23% 3.74% 5.81%
MUR MUR+ST/LWAL+CDN/H:1/RES 46,178 $1,691.5M 87,439 2.11% 0.51% 1.25%
MUR+ST/LWAL+CDN/H:2/RES 31,985 $1,099.1M 60,469 1.46% 0.33% 0.87%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:19.0/HBET:3-5/RES 25,804 $7,175.5M 354,647 1.18% 2.17% 5.08%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 25,771 $6,739.7M 236,226 1.17% 2.03% 3.39%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM 24,264 $5,640.9M 0 1.11% 1.70% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:11.0/HBET:3-5/RES 21,208 $5,334.9M 180,335 0.97% 1.61% 2.59%
CR/LFINF+CDL+LFC:2.5/HBET:3-5/RES 15,747 $3,978.0M 138,582 0.72% 1.20% 1.99%
CR/LFINF+CDL+LFC:2.5/H:2/RES 14,467 $536.9M 20,891 0.66% 0.16% 0.30%
W W/LWAL+CDL/H:1/RES 13,401 $530.9M 21,653 0.61% 0.16% 0.31%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM 13,330 $5,710.2M 0 0.61% 1.72% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL/H:2/IND 12,952 $27,860.5M 0 0.59% 8.41% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:11.0/H:2/RES 12,058 $434.7M 17,845 0.55% 0.13% 0.26%
CR/LFINF+CDM+LFC:19.0/H:2/RES 12,051 $487.6M 24,372 0.55% 0.15% 0.35%
CR/LFINF+CDL+LFC:4.5/H:2/RES 11,385 $410.5M 20,979 0.52% 0.12% 0.30%
W W/LWAL+CDL/H:2/RES 10,926 $432.0M 18,780 0.50% 0.13% 0.27%
S S/LFM+CDL/H:1/IND 10,361 $21,225.9M 0 0.47% 6.41% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/H:2/RES 10,107 $387.8M 16,774 0.46% 0.12% 0.24%
CR/LFINF+CDL+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 9,549 $2,786.4M 151,129 0.44% 0.84% 2.17%
CR/LDUAL+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/RES 9,255 $2,080.8M 78,595 0.42% 0.63% 1.13%
CR/LFINF+CDL+LFC:4.5/HBET:3-5/RES 9,097 $2,284.9M 93,963 0.41% 0.69% 1.35%
MIX MIX/LH+CDL/H:1/RES 8,218 $325.7M 11,081 0.37% 0.10% 0.16%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:5.0/H:2/RES 6,540 $289.0M 14,876 0.30% 0.09% 0.21%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/RES 5,388 $1,232.3M 44,778 0.25% 0.37% 0.64%
CR/LFINF+CDL/H:1/IND 5,181 $11,144.2M 0 0.24% 3.36% 0.00%
S S/LFM+CDM/H:1/IND 5,181 $10,612.9M 0 0.24% 3.20% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL+LFC:0.0/HBET:6-/RES 4,784 $2,562.2M 90,420 0.22% 0.77% 1.30%
MCF MCF/LWAL+CDN/H:1/COM 4,619 $1,271.0M 0 0.21% 0.38% 0.00%
S S+SL/LFM+CDL/H:1/IND 4,145 $8,490.3M 0 0.19% 2.56% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/FC/IND 4,145 $8,065.3M 0 0.19% 2.43% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 3,675 $1,137.2M 68,936 0.17% 0.34% 0.99%
CR/LFM+CDL/H:1/IND 3,626 $7,800.9M 0 0.17% 2.35% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:19.0/H:1/COM 3,100 $853.0M 0 0.14% 0.26% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:4.5/HBET:3-5/RES 3,013 $655.3M 32,699 0.14% 0.20% 0.47%
CR/LDUAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 2,672 $660.6M 25,092 0.12% 0.20% 0.36%
MCF MCF/LWAL+CDN/H:2/COM 2,650 $1,440.2M 0 0.12% 0.43% 0.00%
MCF/LWAL+CDL/H:1/COM 2,649 $729.0M 0 0.12% 0.22% 0.00%
RC CR/LDUAL+CDM+LFC:19.0/HBET:3-5/RES 2,643 $711.4M 38,645 0.12% 0.21% 0.55%
CR+PC/LWAL+CDM/H:2/IND 2,590 $5,572.1M 0 0.12% 1.68% 0.00%
CR/LFM+CDL/HBET:3-5/IND 2,590 $5,572.1M 0 0.12% 1.68% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:19.0/HBET:3-5/COM 2,399 $4,915.1M 0 0.11% 1.48% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 2,277 $704.5M 44,719 0.10% 0.21% 0.64%
CR/LFINF+CDL+LFC:10.0/HBET:3-5/RES 2,091 $512.9M 36,905 0.10% 0.15% 0.53%
CR/LDUAL+CDM+LFC:11.0/HBET:3-5/RES 1,955 $444.2M 16,516 0.09% 0.13% 0.24%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/H:2/RES 1,948 $83.4M 4,699 0.09% 0.03% 0.07%
CR/LDUAL+CDL+LFC:0.0/HBET:6-/RES 1,900 $1,029.6M 36,685 0.09% 0.31% 0.53%
CR/LWAL+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/RES 1,900 $494.7M 16,882 0.09% 0.15% 0.24%
CR/LDUAL+CDM+LFC:7.0/HBET:6-/RES 1,871 $1,030.2M 38,482 0.09% 0.31% 0.55%
CR/LDUAL+CDM+LFC:19.0/HBET:6-/RES 1,794 $1,073.1M 60,485 0.08% 0.32% 0.87%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/H:1/COM 1,772 $487.7M 0 0.08% 0.15% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:0.0/H:2/RES 1,760 $66.1M 2,541 0.08% 0.02% 0.04%
CR/LFINF+CDL+LFC:10.0/H:2/RES 1,667 $60.1M 5,426 0.08% 0.02% 0.08%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:6-/RES 1,549 $1,029.6M 68,122 0.07% 0.31% 0.98%
CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/H:1/COM 1,530 $421.0M 0 0.07% 0.13% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:0.0/HBET:6-/RES 1,495 $807.3M 28,524 0.07% 0.24% 0.41%
MCF MCF/LWAL+CDL/H:2/COM 1,469 $851.0M 0 0.07% 0.26% 0.00%
MUR MUR+ST/LWAL+CDN/H:1/COM 1,412 $341.0M 0 0.06% 0.10% 0.00%
RC CR/LWAL+CDM+LFC:19.0/HBET:3-5/COM 1,357 $2,785.0M 0 0.06% 0.84% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:11.0/H:1/COM 1,338 $368.1M 0 0.06% 0.11% 0.00%
MCF MCF/LWAL+CDN/HBET:3-5/COM 1,325 $2,715.3M 0 0.06% 0.82% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/COM 1,250 $2,547.6M 0 0.06% 0.77% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:4.5/HBET:3-5/RES 1,210 $273.5M 12,952 0.06% 0.08% 0.19%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:4.5/HBET:6-/RES 1,203 $631.5M 28,193 0.05% 0.19% 0.40%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 1,135 $357.5M 22,708 0.05% 0.11% 0.33%
CR/LDUAL+CDM+LFC:11.0/HBET:6-/RES 1,118 $587.1M 21,173 0.05% 0.18% 0.30%
MCF MCF/LWAL+CDL/HBET:3-5/COM 1,108 $2,286.0M 0 0.05% 0.69% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/COM 1,106 $2,242.2M 0 0.05% 0.68% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/COM 1,102 $2,190.1M 0 0.05% 0.66% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:0.0/H:1/COM 1,044 $287.4M 0 0.05% 0.09% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL/HBET:3-5/IND 1,036 $2,228.8M 0 0.05% 0.67% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/H:1/COM 1,035 $284.9M 0 0.05% 0.09% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:2.5/HBET:6-/RES 997 $537.5M 19,253 0.05% 0.16% 0.28%
MUR MUR+ST/LWAL+CDN/H:2/COM 996 $481.5M 0 0.05% 0.15% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/COM 886 $1,811.0M 0 0.04% 0.55% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:5.0/HBET:6-/RES 879 $557.4M 33,502 0.04% 0.17% 0.48%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:2.5/HBET:3-5/RES 811 $192.5M 6,777 0.04% 0.06% 0.10%
CR/LFINF+CDM+LFC:11.0/HBET:3-5/COM 804 $1,640.9M 0 0.04% 0.50% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/COM 798 $1,603.3M 0 0.04% 0.48% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/H:1/COM 707 $194.5M 0 0.03% 0.06% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/COM 702 $1,433.0M 0 0.03% 0.43% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:9.0/HBET:6-/RES 643 $425.0M 27,983 0.03% 0.13% 0.40%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 643 $204.2M 12,877 0.03% 0.06% 0.18%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:6-/RES 624 $343.4M 12,827 0.03% 0.10% 0.18%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 624 $165.0M 5,903 0.03% 0.05% 0.08%
CR/LDUAL+CDL+LFC:4.5/HBET:6-/RES 613 $321.7M 14,954 0.03% 0.10% 0.21%
CR/LWAL+CDL+LFC:4.5/HBET:3-5/RES 613 $154.6M 6,881 0.03% 0.05% 0.10%
CR/LWAL+CDM+LFC:19.0/HBET:6-/RES 598 $357.7M 20,162 0.03% 0.11% 0.29%
CR/LWAL+CDM+LFC:19.0/HBET:3-5/RES 598 $171.9M 9,278 0.03% 0.05% 0.13%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/COM 589 $1,137.2M 0 0.03% 0.34% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 556 $162.4M 9,223 0.03% 0.05% 0.13%
CR/LWAL+CDL+LFC:2.5/HBET:6-/RES 552 $299.3M 10,928 0.03% 0.09% 0.16%
CR/LFINF+CDL+LFC:18.0/H:2/RES 472 $17.0M 512 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDM+LFC:11.0/HBET:3-5/COM 452 $924.4M 0 0.02% 0.28% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:18.0/HBET:3-5/RES 420 $105.3M 2,559 0.02% 0.03% 0.04%
CR/LWAL+CDL+LFC:5.0/HBET:6-/RES 409 $258.3M 15,528 0.02% 0.08% 0.22%
CR/LFINF+CDM+LFC:4.0/HBET:3-5/RES 378 $95.1M 1,485 0.02% 0.03% 0.02%
CR/LWAL+CDM+LFC:11.0/HBET:6-/RES 373 $195.7M 7,058 0.02% 0.06% 0.10%
CR/LWAL+CDM+LFC:11.0/HBET:3-5/RES 373 $94.0M 3,248 0.02% 0.03% 0.05%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/COM 363 $704.6M 0 0.02% 0.21% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:4.5/H:1/COM 333 $91.6M 0 0.02% 0.03% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:4.5/H:2/RES 325 $11.7M 624 0.01% 0.00% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:19.0/H:2/COM 325 $176.7M 0 0.01% 0.05% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:6-/RES 321 $212.5M 13,992 0.01% 0.06% 0.20%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:2.5/H:2/RES 312 $11.8M 425 0.01% 0.00% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:4.5/HBET:6-/RES 306 $160.9M 7,477 0.01% 0.05% 0.11%
CR/LWAL+CDL+LFC:4.5/HBET:3-5/COM 279 $550.0M 0 0.01% 0.17% 0.00%
CR/LDUAL+CDM+LFC:19.0/HBET:3-5/COM 269 $555.1M 0 0.01% 0.17% 0.00%
W W/LWAL+CDM/H:1/COM 257 $66.5M 0 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:4.5/HBET:3-5/COM 252 $506.9M 0 0.01% 0.15% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:1/COM 251 $68.9M 0 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:4.0/H:2/RES 250 $9.0M 178 0.01% 0.00% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:4.5/H:1/COM 227 $62.5M 0 0.01% 0.02% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/H:2/COM 219 $120.6M 0 0.01% 0.04% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:0.0/H:2/COM 216 $125.2M 0 0.01% 0.04% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:18.0/HBET:3-5/RES 185 $40.2M 1,162 0.01% 0.01% 0.02%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/H:2/COM 183 $102.1M 0 0.01% 0.03% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:4.5/HBET:3-5/COM 171 $328.1M 0 0.01% 0.10% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/H:2/RES 165 $9.2M 575 0.01% 0.00% 0.01%
CR/LFINF+CDL+LFC:9.0/H:2/COM 148 $81.6M 0 0.01% 0.02% 0.00%
W W/LWAL+CDL/H:2/COM 146 $82.9M 0 0.01% 0.03% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/H:2/COM 145 $82.8M 0 0.01% 0.02% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:10.0/HBET:6-/RES 144 $75.6M 5,497 0.01% 0.02% 0.08%
CR/LDUAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/COM 136 $280.2M 0 0.01% 0.08% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:11.0/H:2/COM 127 $70.6M 0 0.01% 0.02% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/COM 121 $243.6M 0 0.01% 0.07% 0.00%
W W/LWAL+CDM/H:2/COM 119 $64.4M 0 0.01% 0.02% 0.00%
RC CR+PC/LWAL+CDL+LFC:5.0/H:2/RES 116 $5.3M 274 0.01% 0.00% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:10.0/HBET:3-5/RES 100 $23.7M 1,787 0.00% 0.01% 0.03%
CR/LDUAL+CDL+LFC:9.0/HBET:3-5/COM 93 $188.6M 0 0.00% 0.06% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:10.0/HBET:6-/RES 91 $47.8M 3,429 0.00% 0.01% 0.05%
CR/LDUAL+CDM+LFC:11.0/HBET:3-5/COM 88 $181.5M 0 0.00% 0.05% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:18.0/HBET:3-5/RES 80 $17.9M 497 0.00% 0.01% 0.01%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:18.0/HBET:6-/RES 75 $39.1M 1,009 0.00% 0.01% 0.01%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:0.0/HBET:6-/COM 58 $167.3M 0 0.00% 0.05% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:6-/COM 50 $145.1M 0 0.00% 0.04% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:4.5/H:2/COM 50 $29.5M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LFINF+CDL+LFC:4.5/H:2/COM 48 $26.2M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:18.0/HBET:6-/RES 37 $19.7M 510 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDL+LFC:18.0/HBET:3-5/RES 37 $9.4M 235 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL+CDM+LFC:19.0/HBET:6-/COM 36 $103.2M 0 0.00% 0.03% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:0.0/HBET:6-/COM 35 $97.4M 0 0.00% 0.03% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:0.0/HBET:6-/COM 35 $97.4M 0 0.00% 0.03% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:4.5/HBET:3-5/COM 29 $57.8M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:10.0/H:2/RES 28 $1.0M 95 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:9.0/HBET:6-/COM 27 $75.4M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:9.0/HBET:6-/COM 27 $75.4M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:18.0/H:2/RES 23 $0.8M 26 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL+CDM+LFC:4.0/HBET:3-5/RES 22 $4.7M 88 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL+CDM+LFC:7.0/HBET:6-/COM 20 $56.7M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:18.0/HBET:6-/RES 19 $9.8M 255 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:19.0/HBET:6-/COM 18 $51.6M 0 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LDUAL+CDM+LFC:11.0/HBET:6-/COM 13 $36.1M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDL+LFC:4.5/HBET:6-/COM 12 $34.5M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:6-/COM 10 $28.4M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LDUAL+CDL+LFC:4.5/HBET:6-/COM 8 $23.1M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDL+LFC:4.5/HBET:6-/COM 8 $23.1M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LDUAL+CDM+LFC:4.0/HBET:6-/RES 7 $3.6M 59 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:11.0/HBET:6-/COM 6 $18.1M 0 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:4.0/HBET:6-/RES 2 $1.2M 20 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:4.0/HBET:3-5/RES 2 $0.6M 9 0.00% 0.00% 0.00%