Switzerland summary#

At national level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
OCCUPANCY            
Com 118.1K $465.8B 3.4M 6.21% 12.97% 23.72%
Ind 53.1K $370.8B 2.5M 2.79% 10.32% 17.00%
Res 1,730.8K $2,756.4B 8.6M 91.00% 76.72% 59.29%

At subnational level#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
NAME_1            
Bern 240.9K $431.2B 1,760.9K 12.67% 12.00% 12.18%
Zurich 240.1K $518.1B 2,638.2K 12.62% 14.42% 18.24%
Aargau 156.8K $256.3B 1,090.3K 8.25% 7.13% 7.54%
Vaud 137.7K $244.2B 1,328.3K 7.24% 6.80% 9.18%
Ticino 120.3K $204.4B 602.2K 6.33% 5.69% 4.16%
St. Gallen 118.9K $220.1B 901.7K 6.25% 6.12% 6.23%
Valais 117.9K $188.6B 556.5K 6.20% 5.25% 3.85%
Fribourg 75.7K $124.7B 530.3K 3.98% 3.47% 3.67%
Solothurn 72.2K $120.0B 444.2K 3.79% 3.34% 3.07%
Graubunden 72.0K $113.2B 329.5K 3.78% 3.15% 2.28%
Luzern 71.7K $131.5B 694.6K 3.77% 3.66% 4.80%
Basel-Landschaft 70.4K $119.1B 478.7K 3.70% 3.31% 3.31%
Thurgau 70.2K $121.1B 468.9K 3.69% 3.37% 3.24%
Geneve 66.8K $180.6B 873.4K 3.51% 5.03% 6.04%
Neuchatel 42.0K $107.4B 303.2K 2.21% 2.99% 2.10%
Schwyz 35.5K $70.0B 275.0K 1.87% 1.95% 1.90%
Basel-Stadt 29.7K $79.8B 345.0K 1.56% 2.22% 2.39%
Jura 26.9K $47.2B 119.5K 1.41% 1.31% 0.83%
Obwalden 23.2K $69.6B 59.1K 1.22% 1.94% 0.41%
Glarus 21.3K $48.8B 73.6K 1.12% 1.36% 0.51%
Schaffhausen 20.3K $37.3B 141.3K 1.07% 1.04% 0.98%
Zug 17.5K $40.3B 205.1K 0.92% 1.12% 1.42%
Appenzell Ausserrhoden 16.9K $28.2B 87.7K 0.89% 0.79% 0.61%
Uri 13.4K $30.4B 59.7K 0.71% 0.84% 0.41%
Appenzell Innerrhoden 12.0K $33.6B 26.0K 0.63% 0.94% 0.18%
Nidwalden 11.7K $27.5B 70.3K 0.61% 0.77% 0.49%

By macrotaxonomy#

  BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO            
MUR 737.8K $661.7B 2.4M 38.79% 18.42% 16.36%
RC 662.1K $2,230.7B 9.1M 34.81% 62.08% 63.18%
W 332.1K $353.4B 1.3M 17.46% 9.84% 8.85%
MIX 145.8K $180.7B 0.6M 7.67% 5.03% 3.82%
S 24.1K $166.6B 1.1M 1.27% 4.64% 7.79%

By full taxonomy#

    BUILDINGS COST POPULATION BUILDINGS_% COST_% POPULATION_%
MACRO_TAXO TAXONOMY            
MUR MUR/LWAL+CDN/H:2/RES 435,131 $302,234.8M 812,589 22.88% 8.41% 5.62%
MUR/LWAL+CDN/HBET:3-5/RES 216,591 $252,963.3M 826,606 11.39% 7.04% 5.72%
RC CR+PC/LWAL+CDN/HBET:3-5/RES 80,992 $106,400.1M 325,453 4.26% 2.96% 2.25%
W W/LWAL+CDN/HBET:3-5/RES 79,521 $93,142.7M 295,651 4.18% 2.59% 2.04%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDL+LFC:2.0/HBET:3-5/RES 76,260 $94,583.3M 286,616 4.01% 2.63% 1.98%
W W/LWAL+CDL/HBET:3-5/RES 70,770 $82,634.0M 263,933 3.72% 2.30% 1.82%
RC CR/LFINF+CDL+LFC:2.0/H:2/RES 52,603 $40,102.3M 99,873 2.77% 1.12% 0.69%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:1/RES 52,308 $37,299.0M 96,452 2.75% 1.04% 0.67%
W W/LWAL+CDM/HBET:3-5/RES 48,723 $56,897.5M 184,727 2.56% 1.58% 1.28%
RC CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/RES 47,337 $60,709.4M 189,165 2.49% 1.69% 1.31%
CR/LFINF+CDN/HBET:6-/RES 45,333 $587,584.4M 1,955,818 2.38% 16.35% 13.52%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/RES 41,074 $50,973.8M 162,831 2.16% 1.42% 1.13%
W W/LWAL+CDL/H:2/RES 33,918 $23,424.4M 64,518 1.78% 0.65% 0.45%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/H:2/RES 30,551 $23,274.6M 61,923 1.61% 0.65% 0.43%
CR/LWAL+CDN/HBET:3-5/SOS/RES 30,247 $40,247.7M 121,730 1.59% 1.12% 0.84%
CR/LFINF+CDH+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 27,488 $36,129.2M 108,198 1.45% 1.01% 0.75%
W W/LWAL+CDH/H:2/RES 26,859 $18,524.2M 51,734 1.41% 0.52% 0.36%
RC CR/LWAL+CDL+LFC:2.0/HBET:3-5/RES 24,024 $31,119.9M 92,940 1.26% 0.87% 0.64%
W W/LWAL+CDM/H:2/RES 23,164 $15,993.0M 45,157 1.22% 0.45% 0.31%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:1/COM 21,184 $23,351.8M 237,914 1.11% 0.65% 1.64%
W W/LWAL+CDL/H:1/RES 18,793 $13,662.0M 35,123 0.99% 0.38% 0.24%
RC CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 18,111 $23,614.0M 78,213 0.95% 0.66% 0.54%
CR/LFINF+CDH+LFC:5.0/H:2/RES 17,901 $13,601.4M 36,897 0.94% 0.38% 0.26%
CR/LFINF+CDN/HBET:6-/SOS/RES 15,420 $199,979.8M 655,436 0.81% 5.57% 4.53%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDH+LFC:5.0/HBET:3-5/RES 13,993 $17,222.5M 56,571 0.74% 0.48% 0.39%
RC CR/LWAL+CDL+LFC:2.0/H:2/RES 13,552 $10,341.3M 25,887 0.71% 0.29% 0.18%
CR/LFINF+CDL+LFC:2.0/HBET:3-5/RES 13,444 $17,013.8M 51,359 0.71% 0.47% 0.36%
W W/LWAL+CDM/H:1/RES 13,077 $9,507.3M 24,942 0.69% 0.26% 0.17%
RC CR+PC/LWAL+CDL+LFC:2.0/HBET:3-5/RES 12,380 $16,000.2M 48,069 0.65% 0.45% 0.33%
CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/SOS/RES 12,257 $16,278.9M 46,681 0.64% 0.45% 0.32%
CR/LWAL+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/RES 11,116 $14,457.7M 46,753 0.58% 0.40% 0.32%
CR/LFINF+CDL+LFC:2.0/HBET:6-/RES 10,651 $137,158.3M 449,433 0.56% 3.82% 3.11%
S S/LFM+CDH/H:1/IND 10,083 $69,201.5M 467,060 0.53% 1.93% 3.23%
RC CR+PC/LFM+CDL/H:1/IND 9,021 $65,014.1M 417,896 0.47% 1.81% 2.89%
CR/LFINF+CDL/H:2/IND 9,021 $65,014.1M 417,896 0.47% 1.81% 2.89%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:2/COM 8,908 $21,616.3M 220,988 0.47% 0.60% 1.53%
RC CR/LFINF+CDH+LFC:5.0/HBET:3-5/COM 7,800 $52,681.8M 464,018 0.41% 1.47% 3.21%
CR/LFINF+CDH+LFC:8.0/HBET:3-5/RES 7,480 $9,777.2M 24,754 0.39% 0.27% 0.17%
S S/LFM+CDM/H:1/IND 7,429 $50,990.6M 344,150 0.39% 1.42% 2.38%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/COM 6,423 $43,930.1M 367,697 0.34% 1.22% 2.54%
CR+PC/LFM+CDM/H:2/IND 6,368 $45,892.3M 294,985 0.33% 1.28% 2.04%
CR/LWAL+CDM+LFC:3.0/H:2/RES 6,193 $4,754.2M 13,152 0.33% 0.13% 0.09%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/RES 6,047 $7,702.1M 25,757 0.32% 0.21% 0.18%
CR/LWAL+CDL+LFC:2.0/HBET:3-5/SOS/RES 5,878 $7,777.6M 22,656 0.31% 0.22% 0.16%
CR/LFINF+CDH+LFC:5.0/H:1/RES 5,876 $4,838.2M 10,942 0.31% 0.13% 0.08%
S S+SL/LFM+CDH/H:1/IND 5,837 $40,064.0M 270,403 0.31% 1.12% 1.87%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/RES 5,816 $7,206.4M 19,350 0.31% 0.20% 0.13%
RC CR+PC/LWAL+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/RES 5,751 $7,460.2M 24,253 0.30% 0.21% 0.17%
CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/HBET:6-/RES 5,333 $69,164.2M 247,015 0.28% 1.92% 1.71%
CR/LWAL+CDH+LFC:8.0/HBET:3-5/RES 5,322 $6,846.6M 18,808 0.28% 0.19% 0.13%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/HBET:6-/RES 5,043 $65,045.8M 227,340 0.27% 1.81% 1.57%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/H:1/COM 4,737 $7,119.8M 81,147 0.25% 0.20% 0.56%
CR/LFINF+CDH+LFC:8.0/H:2/RES 4,581 $3,486.0M 8,073 0.24% 0.10% 0.06%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/H:2/COM 4,474 $13,703.4M 122,945 0.24% 0.38% 0.85%
CR/LFINF+CDH+LFC:8.0/HBET:3-5/COM 4,130 $27,897.2M 91,390 0.22% 0.78% 0.63%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/H:2/RES 3,913 $2,997.8M 6,881 0.21% 0.08% 0.05%
CR/LFINF+CDN/H:1/COM 3,855 $5,793.0M 52,363 0.20% 0.16% 0.36%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDH+LFC:8.0/HBET:3-5/RES 3,749 $4,600.8M 12,836 0.20% 0.13% 0.09%
MUR MUR/LWAL+CDN/H:1/IND 3,715 $24,220.1M 172,075 0.20% 0.67% 1.19%
W W/LWAL+CDM/H:2/COM 3,654 $8,677.3M 84,130 0.19% 0.24% 0.58%
RC CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/H:2/RES 3,622 $2,750.2M 8,211 0.19% 0.08% 0.06%
W W/LWAL+CDH/HBET:3-5/RES 3,514 $3,806.0M 15,348 0.18% 0.11% 0.11%
RC CR+PC/LWAL+CDN/HBET:3-5/COM 3,315 $22,810.3M 151,660 0.17% 0.63% 1.05%
CR/LFINF+CDH+LFC:14.0/HBET:3-5/RES 2,766 $3,628.5M 7,937 0.15% 0.10% 0.05%
CR/LFINF+CDH+LFC:5.0/H:2/COM 2,621 $8,064.0M 80,122 0.14% 0.22% 0.55%
CR/LWAL+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/SOS/RES 2,603 $3,447.6M 10,649 0.14% 0.10% 0.07%
CR/LWAL+CDM+LFC:3.0/H:2/COM 2,603 $8,070.9M 84,553 0.14% 0.22% 0.58%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/SOS/COM 2,601 $19,051.2M 162,239 0.14% 0.53% 1.12%
W W/LWAL+CDM/H:1/COM 2,582 $3,306.8M 31,906 0.14% 0.09% 0.22%
RC CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/COM 2,463 $17,203.0M 114,816 0.13% 0.48% 0.79%
W W/LWAL+CDN/H:1/COM 2,189 $2,976.5M 29,737 0.12% 0.08% 0.21%
RC CR/LFINF+CDH+LFC:14.0/H:2/RES 2,012 $1,536.0M 2,715 0.11% 0.04% 0.02%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/COM 1,981 $13,551.2M 14,627 0.10% 0.38% 0.10%
CR/LFINF+CDH+LFC:5.0/H:1/COM 1,969 $2,574.1M 26,465 0.10% 0.07% 0.18%
CR/LFINF+CDH+LFC:11.0/HBET:3-5/RES 1,867 $2,444.2M 6,711 0.10% 0.07% 0.05%
CR/LFINF+CDN/HBET:6-/COM 1,834 $18,484.3M 122,985 0.10% 0.51% 0.85%
CR/LWAL+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/RES 1,790 $2,298.6M 5,760 0.09% 0.06% 0.04%
CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/HBET:3-5/COM 1,787 $12,727.7M 112,195 0.09% 0.35% 0.78%
CR/LFINF+CDN/H:2/COM 1,666 $5,017.6M 45,354 0.09% 0.14% 0.31%
W W/LWAL+CDM/HBET:3-5/COM 1,652 $7,377.5M 52,596 0.09% 0.21% 0.36%
W/LWAL+CDL/H:1/IND 1,592 $10,380.0M 73,746 0.08% 0.29% 0.51%
RC CR/LFINF+CDH+LFC:8.0/H:1/RES 1,584 $1,301.5M 2,526 0.08% 0.04% 0.02%
CR/LFINF+CDL+LFC:2.0/HBET:6-/SOS/RES 1,547 $19,981.6M 65,277 0.08% 0.56% 0.45%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 1,502 $1,860.2M 3,974 0.08% 0.05% 0.03%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/H:1/COM 1,461 $2,196.3M 3,228 0.08% 0.06% 0.02%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDH+LFC:14.0/HBET:3-5/RES 1,457 $1,792.6M 4,075 0.08% 0.05% 0.03%
RC CR/LWAL+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/COM 1,410 $9,875.0M 83,161 0.07% 0.27% 0.57%
CR/LWAL+CDH+LFC:8.0/HBET:6-/RES 1,404 $18,043.7M 51,153 0.07% 0.50% 0.35%
CR/LFINF+CDH+LFC:8.0/H:2/COM 1,388 $4,270.2M 15,780 0.07% 0.12% 0.11%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/H:2/COM 1,380 $4,227.1M 4,891 0.07% 0.12% 0.03%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/H:2/RES 1,263 $962.7M 1,605 0.07% 0.03% 0.01%
CR/LWAL+CDH+LFC:14.0/HBET:3-5/RES 1,245 $1,606.4M 3,792 0.07% 0.04% 0.03%
CR/LWAL+CDH+LFC:8.0/H:2/RES 1,232 $922.0M 2,355 0.06% 0.03% 0.02%
CR/LWAL+CDH+LFC:11.0/HBET:3-5/RES 1,230 $1,588.6M 4,085 0.06% 0.04% 0.03%
CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/H:2/COM 1,209 $3,811.5M 40,214 0.06% 0.11% 0.28%
CR/LWAL+CDN/HBET:3-5/SOS/COM 1,199 $8,250.6M 54,856 0.06% 0.23% 0.38%
W W/LWAL+CDH/H:1/COM 1,142 $1,553.0M 15,515 0.06% 0.04% 0.11%
RC CR/LWAL+CDM+LFC:6.0/H:2/RES 1,112 $841.0M 1,874 0.06% 0.02% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/RES 1,111 $1,393.9M 3,761 0.06% 0.04% 0.03%
CR/LFINF+CDL+LFC:2.0/HBET:3-5/SOS/RES 1,105 $1,463.1M 4,302 0.06% 0.04% 0.03%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDM+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 1,104 $1,354.7M 2,835 0.06% 0.04% 0.02%
RC CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/SOS/COM 1,053 $7,496.4M 50,280 0.06% 0.21% 0.35%
CR/LFINF+CDH+LFC:8.0/H:1/COM 1,042 $1,363.1M 5,212 0.05% 0.04% 0.04%
CR/LFINF+CDH+LFC:11.0/H:2/RES 1,032 $793.5M 1,745 0.05% 0.02% 0.01%
CR/LWAL+CDH+LFC:8.0/HBET:3-5/COM 946 $6,739.8M 22,097 0.05% 0.19% 0.15%
CR+PC/LWAL+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/RES 916 $1,174.1M 2,967 0.05% 0.03% 0.02%
CR/LFINF+CDM+LFC:9.0/H:2/RES 905 $677.7M 1,088 0.05% 0.02% 0.01%
MIX MIX(MUR+CR)/LWAL+CDH+LFC:11.0/HBET:3-5/RES 889 $1,098.2M 3,099 0.05% 0.03% 0.02%
W W/LWAL+CDH/H:2/COM 803 $1,129.7M 9,167 0.04% 0.03% 0.06%
RC CR/LWAL+CDM+LFC:6.0/H:2/COM 803 $2,489.6M 3,364 0.04% 0.07% 0.02%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/SOS/COM 802 $5,876.8M 6,454 0.04% 0.16% 0.04%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/HBET:6-/RES 735 $9,408.2M 24,330 0.04% 0.26% 0.17%
CR/LFINF+CDH+LFC:14.0/H:1/RES 712 $586.0M 997 0.04% 0.02% 0.01%
CR/LWAL+CDH+LFC:8.0/H:2/COM 640 $2,018.4M 7,920 0.03% 0.06% 0.05%
CR/LFINF+CDN/HBET:6-/SOS/COM 635 $6,398.4M 42,572 0.03% 0.18% 0.29%
CR/LFINF+CDH+LFC:11.0/HBET:3-5/COM 615 $4,155.6M 13,595 0.03% 0.12% 0.09%
CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/HBET:6-/COM 559 $5,920.0M 52,222 0.03% 0.16% 0.36%
CR/LFINF+CDH+LFC:14.0/HBET:3-5/COM 553 $3,732.6M 23,884 0.03% 0.10% 0.17%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/HBET:6-/SOS/RES 543 $7,018.4M 23,496 0.03% 0.20% 0.16%
CR+PC/LWAL+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/COM 516 $3,552.6M 29,783 0.03% 0.10% 0.21%
S S/LFINF+CDH/HBET:3-5/COM 516 $3,603.6M 25,562 0.03% 0.10% 0.18%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/HBET:6-/COM 465 $4,683.7M 39,294 0.02% 0.13% 0.27%
CR/LWAL+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/COM 435 $3,046.2M 3,308 0.02% 0.08% 0.02%
CR/LFINF+CDH+LFC:11.0/H:1/RES 431 $354.2M 787 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDM+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 399 $507.9M 1,029 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/SOS/RES 396 $522.2M 1,171 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/SOS/RES 388 $513.9M 1,548 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/COM 370 $2,532.1M 16,048 0.02% 0.07% 0.11%
CR/LWAL+CDH+LFC:11.0/HBET:6-/RES 315 $4,052.7M 12,139 0.02% 0.11% 0.08%
CR/LWAL+CDH+LFC:14.0/HBET:6-/RES 311 $4,001.4M 10,734 0.02% 0.11% 0.07%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 305 $393.3M 829 0.02% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDH+LFC:8.0/HBET:6-/COM 296 $3,134.9M 10,285 0.02% 0.09% 0.07%
CR/LFINF+CDM+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 285 $353.9M 718 0.01% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:9.0/H:2/RES 282 $211.0M 357 0.01% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:11.0/H:2/RES 274 $206.2M 397 0.01% 0.01% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/H:1/COM 273 $410.4M 3,542 0.01% 0.01% 0.02%
CR/LWAL+CDH+LFC:14.0/H:2/RES 260 $194.9M 379 0.01% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:3.0/HBET:3-5/SOS/COM 258 $1,776.3M 14,892 0.01% 0.05% 0.10%
S S/LFINF+CDH/HBET:6-/COM 258 $2,702.7M 19,172 0.01% 0.08% 0.13%
RC CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/H:2/COM 258 $789.8M 5,366 0.01% 0.02% 0.04%
CR/LFINF+CDL+LFC:2.0/H:1/RES 228 $170.9M 435 0.01% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDH+LFC:11.0/H:2/COM 207 $636.1M 2,348 0.01% 0.02% 0.02%
CR+PC/LWAL+CDM+LFC:9.0/HBET:3-5/RES 204 $259.1M 526 0.01% 0.01% 0.00%
CR/LFINF+CDH+LFC:14.0/H:2/COM 186 $571.3M 4,124 0.01% 0.02% 0.03%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/H:2/RES 178 $135.6M 230 0.01% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 176 $222.5M 449 0.01% 0.01% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/COM 159 $1,095.9M 1,185 0.01% 0.03% 0.01%
CR/LFINF+CDH+LFC:11.0/H:1/COM 155 $203.0M 775 0.01% 0.01% 0.01%
CR+PC/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/RES 154 $198.9M 419 0.01% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/H:2/COM 150 $465.2M 3,690 0.01% 0.01% 0.03%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/SOS/COM 150 $1,098.1M 7,081 0.01% 0.03% 0.05%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/HBET:6-/COM 143 $1,444.8M 1,563 0.01% 0.04% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:9.0/HBET:6-/RES 143 $1,822.0M 4,090 0.01% 0.05% 0.03%
CR/LWAL+CDH+LFC:11.0/HBET:3-5/COM 141 $1,004.0M 3,287 0.01% 0.03% 0.02%
CR/LFINF+CDH+LFC:14.0/H:1/COM 139 $182.4M 1,362 0.01% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:6-/RES 134 $1,714.1M 4,141 0.01% 0.05% 0.03%
CR/LWAL+CDH+LFC:14.0/HBET:3-5/COM 127 $901.8M 5,775 0.01% 0.03% 0.04%
CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/H:1/COM 113 $170.4M 2,024 0.01% 0.00% 0.01%
CR/LWAL+CDH+LFC:11.0/H:2/COM 95 $300.7M 1,178 0.01% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/HBET:6-/SOS/RES 91 $1,170.9M 2,796 0.00% 0.03% 0.02%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/H:1/RES 90 $67.7M 202 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:14.0/H:2/COM 86 $270.1M 2,070 0.00% 0.01% 0.01%
W W/LWAL+CDH/HBET:3-5/COM 83 $368.9M 2,630 0.00% 0.01% 0.02%
RC CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/COM 81 $569.2M 3,630 0.00% 0.02% 0.03%
CR/LWAL+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/SOS/COM 80 $547.9M 592 0.00% 0.02% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:9.0/HBET:3-5/SOS/RES 76 $100.7M 203 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/SOS/RES 74 $97.7M 202 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/HBET:3-5/SOS/RES 65 $85.7M 184 0.00% 0.00% 0.00%
W W/LWAL+CDH/H:1/RES 62 $41.7M 138 0.00% 0.00% 0.00%
RC CR/LWAL+CDH+LFC:8.0/H:1/COM 60 $90.2M 399 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:3.0/HBET:6-/SOS/COM 52 $520.4M 4,366 0.00% 0.01% 0.03%
CR/LWAL+CDH+LFC:11.0/HBET:6-/COM 44 $467.0M 1,530 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LWAL+CDH+LFC:14.0/HBET:6-/COM 40 $419.4M 2,688 0.00% 0.01% 0.02%
CR/LWAL+CDH+LFC:5.0/H:1/RES 36 $30.1M 81 0.00% 0.00% 0.00%
CR+PC/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/COM 30 $204.8M 1,300 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:6-/COM 27 $270.0M 1,715 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/H:1/RES 22 $16.4M 41 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:6-/SOS/RES 17 $217.6M 472 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:6.0/HBET:6-/SOS/COM 16 $160.5M 174 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:9.0/HBET:6-/SOS/RES 15 $194.3M 447 0.00% 0.01% 0.00%
CR/LWAL+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/SOS/COM 15 $102.4M 650 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:3-5/SOS/RES 12 $15.9M 31 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:9.0/HBET:3-5/SOS/RES 11 $14.2M 29 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:8.0/H:1/RES 9 $7.4M 16 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:11.0/H:1/COM 9 $13.4M 59 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:14.0/H:1/COM 8 $12.1M 104 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:9.0/H:1/RES 7 $5.0M 8 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/HBET:6-/SOS/COM 3 $30.0M 191 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF+CDM+LFC:7.0/H:1/RES 3 $2.1M 3 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:11.0/H:1/RES 1 $1.1M 2 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL+CDH+LFC:14.0/H:1/RES 1 $1.1M 2 0.00% 0.00% 0.00%