Nauru summary#

Country profile#

Economic losses#

Losses at national level#

  Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy      
Com 126.9M 11 0.00%
Ind 89.8M 34 0.00%
Res 478.3M 76 0.00%

Losses at subnational level#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
id_1 name_1      
NRU.8_1 Denigomodu 112.9M 53 0.00%
NRU.1_1 Aiwo 191.6M 48 0.00%
NRU.11_1 Meneng 111.8M 7 0.00%
NRU.14_1 Yaren 45.7M 5 0.00%
NRU.12_1 Nibok 37.5M 2 0.00%
NRU.6_1 Boe 28.2M 2 0.00%
NRU.4_1 Anibare 15.0M 1 0.00%
NRU.7_1 Buada 38.0M 1 0.00%
NRU.3_1 Anetan 28.5M 0 0.00%
NRU.5_1 Baiti 23.3M 0 0.00%
NRU.9_1 Ewa 25.4M 0 0.00%
NRU.13_1 Uaboe 17.2M 0 0.00%
NRU.2_1 Anabar 12.9M 0 0.00%
NRU.10_1 Ijuw 6.9M 0 0.00%

Losses by macrotaxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy macro_taxo      
Com MCF 40.0M 0 0.00%
RC 20.3M 10 0.00%
S 8.2M 0 0.00%
W 58.5M 1 0.00%
Ind MCF 4.6M 0 0.00%
RC 43.3M 26 0.00%
S 30.1M 7 0.00%
W 11.8M 1 0.00%
Res MCF 290.3M 0 0.00%
RC 59.4M 71 0.00%
S 4.0M 0 0.00%
W 124.6M 4 0.00%

Contribution of each macrotaxonomy#

  MCF_% RC_% S_% W_%
occupancy        
Com 0.00% 87.00% 2.26% 10.75%
Ind 0.00% 76.78% 20.47% 2.76%
Res 0.00% 93.96% 0.14% 5.90%

Losses by full taxonomy#

    Exposed value (USD) Average annual losses (USD) Average annual loss ratios (%)
occupancy taxonomy      
Com CR+CIP/LFINF+DUL/HBET:2-3/COM 20,254.1K 10 0.00%
S+SL/LPB+DUL/EWME/RME1/HBET:2-3/COM 617.0K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/EWO+WOL/RWO5/H:1/COM 85.5K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/H:1/COM 2,486.5K 0 0.00%
W+WLI/LFBR+DUL/H:1/COM 42,150.0K 1 0.00%
S+SL/LPB+DUL/EWO+WOL/H:1/COM 2,239.6K 0 0.00%
S+SL/LPB+DUL/EWME/RME1/H:1/COM 5,313.1K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/HBET:2-3/COM 5,899.9K 0 0.00%
MCF/LWAL+DUL/H:1/COM 40,002.7K 0 0.00%
W+WLI/LFBR+DUL/HBET:2-3/COM 7,825.5K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DNO/HBET:1-2/COM 43.2K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/EWV/RWO5/HBET:1-2/COM 6.6K 0 0.00%
Ind CR+CIP/LFINF+DUL/HBET:2-3/IND 43,251.9K 26 0.00%
S+SL/LPB+DUL/EWME/RME1/HBET:2-3/IND 20,945.4K 7 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/H:1/IND 4,155.1K 1 0.00%
S+SL/LPB+DUL/EWME/RME1/H:1/IND 8,076.1K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/HBET:2-3/IND 118.9K 0 0.00%
W+WLI/LFBR+DUL/H:1/IND 7,523.7K 0 0.00%
S+SL/LPB+DUL/EWO+WOL/H:1/IND 1,105.6K 0 0.00%
MCF/LWAL+DUL/H:1/IND 4,618.7K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DNO/HBET:1-2/IND 11.4K 0 0.00%
Res CR+CIP/LFINF+DUL/HBET:2-3/RES 59,395.7K 71 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/EWO+WOL/RWO5/H:1/RES 1,123.9K 0 0.00%
W+WLI/LFBR+DUL/HBET:2-3/RES 6,377.2K 0 0.00%
S+SL/LPB+DUL/EWO+WOL/H:1/RES 587.1K 0 0.00%
W+WLI/LFBR+DUL/EWW+WOL/HBET:2-3/RES 2,357.3K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/H:1/RES 6,943.6K 0 0.00%
W+WLI/LFBR+DUL/H:1/RES 105,106.2K 4 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/EWV/RWO5/HBET:1-2/RES 775.6K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DNO/HBET:1-2/RES 883.4K 0 0.00%
S+SL/LPB+DUL/EWME/RME1/H:1/RES 3,412.6K 0 0.00%
MCF/LWAL+DUL/H:1/RES 290,310.0K 0 0.00%
W+WLI/LPB+DUL/HBET:2-3/RES 991.3K 0 0.00%

Human losses#

%(humanLosses)